Star Wars Komiks – Darth Vader/Rozbite Imperium

Wespół z Mando posta­no­wi­li­śmy kuć żelazo póki gorące i szybko nad­ro­bić zale­gło­ści w dotych­czas wyda­nych tomach Star Wars Komiks. Tym samym dziś ser­wu­jemy kolejny podwójny odci­nek, w któ­rym oma­wiamy otwar­cie jed­nej z fla­go­wych serii nowego, komik­so­wego uni­wer­sum, czyli „Dar­tha Vadera” oraz „Roz­bite Impe­rium”, które sta­no­wiło część pro­jektu „Droga do Prze­bu­dze­nia mocy”.

Jeżeli chce­cie się dowie­dzieć jak wygląda zła wer­sja duetu kul­to­wych dro­idów, czy w Gwiezd­nych Woj­nach jest miej­sce dla Indiany Jonesa oraz jak bar­dzo nie ogar­niam dyna­micz­nych kadrów w komik­sach, zapra­szamy na odci­nek.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.