Silent Hill Revelation 3D

W dru­giej odsło­nie blo­ga w wer­sji audio zapra­szam do Silent Hill. Opo­wia­dam o sequ­elu fil­mu na pod­sta­wie gry kom­pu­te­ro­wej. Czy taki film, i to do tego w 3D, miał pra­wo się udać?

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996