Obecność 2

Jer­ry powra­ca po prze­rwie do Masy Kul­tu­ry aby opo­wie­dzieć o nie­spo­dzie­wa­nym sequ­elu „Obec­no­ści” Jame­sa Wana. Jak wypa­dła kon­ty­nu­acja? Czy zło­ta zasa­da sequ­eli zosta­ła zacho­wa­na? Czy James Wan po raz kolej­nym zaser­wo­wał nam dobry hor­ror? Zapra­sza­my do posłuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Masakultury.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996