American Horror Story

Ame­ri­can Hor­ror Story to serial, który sporo namie­szał w ostat­nich latach, na stałe wpi­su­jąc się w annały tele­wi­zyj­nej roz­rywki.

Po dłu­giej prze­rwie, która minęła od odcinka poświę­co­nego serii Kosz­mar z ulicy wią­zów, powra­camy z Fili­pem z pod­ca­stem w cało­ści poświę­co­nym tej świet­nej pro­duk­cji.

W odcinku nie zabra­kło zna­ko­mi­tych gości.

Będzie­cie zatem mieli oka­zję usły­szeć miło­śniczkę popkul­tury i kina, czyli Mysz znaną z bloga Mysza Movie oraz pod­ca­stu Mysz­masz.  Dzięki zawi­ro­wa­niom cza­so­prze­strzeni możemy także udo­stęp­nić wpis roz­wi­ja­jący jej gościnny występ (tu).

Poja­wił się także Misiael znany z Misty­cy­zmu Popkul­tu­ro­wego oraz wielu innych pro­jek­tów, który także wcze­śniej co nieco o serialu pisał (tu).

Gdzie zna­leźć Filipa oczy­wi­ście wie­cie Anti Expert Hor­ror Blog

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Anna

Anna "Mysza" Piotrowska

http://myszamovie.pl

Fangirl pełną gębą. Geek z przypadku. Nerdette z wyboru. Bezwstydnie posługuje się językiem angielskim i nie zamierza przestać. Uzależniona od seriali, co jest o tyle problematyczne, że regularnie ogląda ich ponad 70, a ciągle dochodzą nowe. Chora na słomiany zapał i krótki okres koncentracji, godny Golden Retrievera z ADHD. Leniwiec to jej sekretne zwierzę totemowe. Łatwo kochliwa fandomowo, najchętniej weszłaby w poligamiczny związek z 1/3 wszystkich Hollywoodzkich aktorów (płci obojga). Nie wyobraża sobie życia bez muzyki, bo jak to ujął Nietzsche: „life would be senseless without it”. Cierpi na zaawansowane gustus eclecticus, które pozwala jej pochłaniać całą popkulturę bez względu na jej domniemaną jakość. Zawzięcie będzie bronić swojego prawa do posiadania takich, a nie innych opinii, nawet jeśli są naiwne, głupie, niepopularne i/lub błędne. Szczęśliwa dziewczyna gamera. Przyjaciółka. Córka. Fanka. Tłumaczka. Kolejność dowolna. Autorka bloga Mysza Movie, Współgospodarz podcastu Myszmasz i kanału YT Myszozwierz.