Strefa Mroku – epizod specjalny #5 – Strefa czyta

Rafał, Łukasz „Żar­łok” i Jacek wspól­nie zapra­szają na jesienne czy­ta­nie – w ramach epi­zodu spe­cjal­nego; „Strefa Czyta”. Rafał zdaje rela­cję

Czytaj dalej

Television Horror Story

W ostat­nich latach możemy zaob­ser­wo­wać rosnącą popu­lar­ność seriali grozy. Można wręcz odnieść wra­że­nie, że pro­du­cenci ponow­nie odkryli, że tego rodzaju

Czytaj dalej