Minionki rozrabiają

Były superz­ło­czyńca Gru stał się super­tatą i aktu­al­nie sku­pia się wyłącz­nie na opiece nad trójką adop­to­wa­nych dziew­cząt oraz na swo­jej

Czytaj dalej

Jak ukraść Księżyc

Wielki zło­czyńca o pseu­do­ni­mie Gru pla­nuje skok życia, tj. kra­dzież samego Księ­życa. Gdy na jego dro­dze staje inny prze­stępca znany

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 21: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które

Czytaj dalej