Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski / Smerfy i wioska dziewczyn: Zakazany las

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Mando opo­wiada o swo­jej dzie­cię­cej fascy­na­cji Smer­fami i nie­bie­skiej epi­de­mii jaka opa­no­wała Pol­skę trzy­dzie­ści lat temu. Zaha­cza

Czytaj dalej

Batman: Atak na Arkham/Liga sprawiedliwości: Bogowie i potwory

Jerry posta­no­wił w końcu nad­ro­bić jeden z naj­bar­dziej chwa­lo­nych fil­mów ani­mo­wa­nych w ramach ani­mo­wa­nego uni­wer­sum DC, czyli „Bogo­wie i potwory”.

Czytaj dalej