Star Wars Komiks – Osaczony Vader

W paź­dzier­niku poja­wił się długo wycze­ki­wany cros­so­ver dwóch pod­sta­wo­wych, gwiezd­no­wo­jen­nych serii Marvela, czyli „Osa­czony Vad­der”. Nie cze­ka­li­śmy długo i wraz

Czytaj dalej

Star Wars Komiks – Gwiezdne Wojny: Walka na Księżycu Przemytników

Ostat­nio nad­ro­bi­li­śmy zale­gło­ści, a dziś zata­czamy koło i powra­camy do głów­nej, marve­low­skiej serii z uni­wer­sum, czyli Star Wars Jasona Aarona.

Czytaj dalej