Z archiwum X. sezon 10. tom 2: Żywiciele

Po latach spę­dzo­nych z dala od poli­tycz­nych intryg i nad­na­tu­ral­nych zbrodni Mul­der i Scully ponow­nie tra­fiają do zaku­rzo­nej piw­nicy budynku FBI, gdzie mie­ści się Archi­wum X. Seria tajem­ni­czych zagi­nięć na sło­necz­nej wyspie Martha’s Viney­ard powo­duje, że agenci się­gają do akt sta­rej, dawno już zapo­mnia­nej sprawy, któ­rej korze­nie się­gają tra­ge­dii w Czar­no­bylu… Druga odsłona dzie­sią­tego sezonu Z Archi­wum X to cztery histo­rie, w któ­rych sce­na­rzy­sta Joe Har­ris, pra­cu­jący pod okiem Chrisa Car­tera, twórcy kul­to­wego serialu, powraca do uwiel­bia­nej przez tele­wi­dzów for­muły mon­ster-of-the-week, śniąc nie­po­ko­jące kosz­mary na jawie. Mul­der sta­nie oko w oko ze śmier­cią, Scully wpad­nie na trop tajem­ni­czej istoty żeru­ją­cej na ludz­kiej roz­pa­czy, a czy­tel­nik (być może!) pozna tajem­ni­czy sekret Pala­cza, kry­jący się za jego domnie­maną śmier­cią.

Prawda jest bli­żej, niż myślisz.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.