Ten o klasyce i nostalgii

Sto dzie­siąty odci­nek Kar­pio­wego Pod­ca­stu przy­nosi roz­wa­ża­nia na temat podzia­łów wśród fanów lite­ra­tury grozy, postrze­ga­nia hor­roru współ­cze­snego przez wiel­bi­cieli kla­syki grozy oraz nostal­gii za złotą erą hor­roru lat ’90. Czy hor­ror na naszym rynku jest zróż­ni­co­wany? Jak wygląda dycho­to­mia zain­te­re­so­wań fanów grozy? Co to zna­czy, że hor­ror jest jed­no­ra­zowy? Co ma wspól­nego hor­ror i romans? Czy Shel­ley fak­tycz­nie była taką dosko­nałą lite­ratką?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Agnieszka Brodzik

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.