Szalupy z Glen Carrig

W ramach Biblio­teki Grozy Wydaw­nic­twa C&T uka­zała się, wycze­ki­wana przez wielu, powieść Hodg­sona „Sza­lupy z Glen Car­rig”. Paweł Mateja i Michał Rako­wicz posta­no­wili spraw­dzić czy ta opo­wieść dorów­nuje swą jako­ścią naj­lep­szym doko­na­niom anglika. Co łączy tę książkę z Love­cra­ftem? Dla­czego jest utwo­rem tak wyjąt­ko­wym w ramach serii? Komu byśmy ją pole­cili? Posłu­chaj­cie!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Paweł Mateja

Paweł Mateja

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.