Jack Reacher. tom 12 (18): Nigdy nie wracaj

Jack Reacher, były ofi­ce­rem żan­dar­me­rii woj­sko­wej, który, prze­mie­rza­jąc auto­sto­pem Stany Zjed­no­czone, samot­nie wymie­rza spra­wie­dli­wość. Tym razem Jack, powo­do­wany impul­sem, powraca do swo­jej macie­rzy­stej 110-tej jed­nostki spe­cjal­nej żan­dar­me­rii woj­sko­wej. Jed­nak zna­jome mu oto­cze­nie wcale nie oka­zuje się przy­ja­zne, a roz­wi­kła­nie zagadki nie będzie ani odro­binę łatwiej­sze.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.