Harry Hole 4: Trzeci klucz

W księ­gar­niach poja­wił się nie­dawno naj­now­szy tom przy­gód Harry’ego Hole, a Jerry zakoń­czył część czwartą, czyli „Trzeci klucz”. Czy Nesbo zacho­wał dobrą formę? Jak wypada „Trzeci klucz” na tle wcze­śniej­szych odsłon? Czy poznamy finał wąt­ków zapo­cząt­ko­wa­nych „Czer­wo­nym gar­dłem”? Co Jerry’ego ziry­to­wało, a co mu się podo­bało? O tym i paru innych kwe­stiach, dowie­cie się z naj­now­szego odcinka. A jeżeli jeste­ście po lek­tu­rze książki, to wpad­nij­cie na Carpe Noc­tem i podziel­cie się wra­że­niami, bar­dzo cie­kawi nas odbiór tych powie­ści!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.