Copernicon 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście opo­wie­dzą Wam o kon­wen­cie Coper­ni­con 2017. Jak Agnieszka Bro­dzik, Julianna

Czytaj dalej

Czas podsumowań 2016 cz. 1

W sto dzie­więt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas roz­po­czyna nie­wy­obra­żal­nie dłu­gie spra­woz­da­nie dot. sze­roko poję­tego hor­roru AD 2016. Po jakie książki warto się­gnąć?

Czytaj dalej