Legendy Star Wars – Darth Vader i zaginiony oddział

Wyda­rze­nia, które uka­zano w fil­mie Zemsta Sithów, wciąż prze­śla­dują Dar­tha Vadera. Mroczny Lord musi jed­nak zapo­mnieć o swo­jej prze­szło­ści i

Czytaj dalej