Star Wars: Koniec i początek tom 2: Dług życia

Zebra­li­śmy się w końcu, aby przed pre­mierą ostat­niej odsłony try­lo­gii „Koniec i począ­tek”, nad­ro­bić „Dług życia”. Po pierw­szym tomie byli­śmy

Czytaj dalej

Pierwsze wrażenia – Mr. Mercedes

Pan Mer­ce­des, czyli pierw­szy tom try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie, to powieść, która zebrała wyjąt­kowo mie­szane recen­zje i nawet jej naj­więksi

Czytaj dalej

Moje seriale cz. 20: Sezon 2016/2017

Zapra­szam na kolejny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żywca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­lizy oma­wiam seriale, które

Czytaj dalej