Przez pustynię

W dzi­siej­szym odcinku nasz spe­cja­li­sta od gier plan­szo­wych zapra­sza Was na podróż „Przez pusty­nię”. Jak Żar­łok oce­nia tę kla­syczną już grę? Czy roz­grywa jest satys­fak­cjo­nu­jąca? Czy całość spraw­dza się jako plan­szówka dla począt­ku­ją­cych? Czy doświad­czeni gra­cze rów­nież mogą po nią się­gnąć? Zapra­szamy do posłu­cha­nia!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.