Oszukany na Targowisku Staroci

Sku­ra wybrał się na targ sta­ro­ci aby sprze­dać trzy książ­ki za 30 zł. Czy uda­ło mu się wytar­go­wać wyma­rzo­ną cenę? Jak wyglą­da kasz­kiet typu cwa­niak? Czy przy oka­zji wizy­ty Żar­łok nabył jakieś inne cie­ka­we gadże­ty? Zapra­sza­my na pełen suspen­su i zwro­tów akcji, wyjąt­ko­wy felieton.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Ależ thril­ler, napię­cie rosło do ostat­niej sce­ny 😀 Skura/Żarłok nie ma sobie rów­nych jako gawę­dziarz 😀 Następ­nym razem koniecz­nie włącz dyk­ta­fon, faj­nie było­by usły­szeć kil­ka wsta­wek z miej­sca akcji 🙂 

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6607596 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996