Oszukany na Targowisku Staroci

Skura wybrał się na targ sta­roci aby sprze­dać trzy książki za 30 zł. Czy udało mu się wytar­go­wać wyma­rzoną cenę? Jak wygląda kasz­kiet typu cwa­niak? Czy przy oka­zji wizyty Żar­łok nabył jakieś inne cie­kawe gadżety? Zapra­szamy na pełen suspensu i zwro­tów akcji, wyjąt­kowy felie­ton.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Ależ thril­ler, napię­cie rosło do ostat­niej sceny 😀 Skura/Żarłok nie ma sobie rów­nych jako gawę­dziarz 😀 Następ­nym razem koniecz­nie włącz dyk­ta­fon, faj­nie byłoby usły­szeć kilka wsta­wek z miej­sca akcji 🙂