Filmy zimowe cz. 28 – Morderstwo w Orient Expressie

Kalendarzowa zima za pasem, a to idealny moment na powrót filmów zimowych! W dzisiejszym podcaście Żarłok testuje nowy dyktafon i opowiada o kolejnym zimowym filmie, którym tym razem jest nowa ekranizacja klasycznej powieści Agathy Christie. Jak wypadło "Morderstwo w Orient Expressie"? Czy warto wybrać się do kina? Którą z filmowych adaptacji poleca Wam Żarłok? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Jakub Szczot­ka

  Ależ się ucie­szy­łem. I do tego film, na któ­ry od daw­na ostrzę sobie zęby 🙂

  • Szy­mas

   Sku­ra począt­ko­wo nie chciał go oma­wiać 😀 Dobrze, że dał się w koń­cu namówić 🙂

 • Jakub Szczot­ka

  Jakość (tech­nicz­na) dobra, tele­fon daje radę nie gorzej niż dotych­cza­so­wy sprzęt. Jak zwy­kle świet­ny pod­cast. Naj­go­rzej, że pew­nie zgo­dzę się z oce­ną fil­mu. Tyl­ko cze­mu tak krót­ko i tak mało dygresji…?

  • Jakub Szczot­ka

   Nar­ty już były w tym roku 🙂 ?

   • Żar­łok Tv

    Oba­wiam się , że w roku 2017 już w ogó­le nie bedzie nart. A rok 2018 stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia w tej kwe­stii – pierw­szy raz od wie­lu lat nie mam poję­cia czy będę jeź­dził a nawet czy będę miał ocho­tę 😀 Ale mam na celow­ni­ku zimo­wy film „Wind river” 2017 – wiec szy­ku­je sie kolej­na recenzja 🙂

    • Jakub Szczot­ka

     Hmm, szko­da, gdzieś trze­ba spa­lić całe to jedze­nie. Jeśli znu­dzi­ły Ci się zjaz­dów­ki, to pole­cam prze­rzu­ce­nie się na bie­go­we. Pozwa­la­ją nawet lepiej poczuć zimo­we klimaty 🙂

     • Żar­łok Tv

      Myśla­łem o tym kie­dyś-że chciał­bym kie­dyś tego spró­bo­wać (mimo całe­go absur­du zało­że­nia owe­go spor­tu 😉 Musial­bym gdzieś wypo­ży­czyć, albo zna­leźć w Beski­dach odpo­wied­nią tra­sę [bo tam naj­cze­sciej jeż­dzę], zasta­na­wia­łem się czy w Kra­ko­wie / Wawie wzdłuż bul­wa­rów wiśla­naych ludzie nie bie­ga­ją na bie­gow­kach – jesli bylo by duzo snie­gu – ide­al­na tra­sa wzdluz rzeki!

     • Jakub Szczot­ka

      Jeż­dżę głów­nie z Ize­rach, ale w Beski­dach dobre tra­sy są w oko­li­cach Mogiel­ni­cy. Nie wiem jak tam z wypo­ży­cze­niem sprzę­tu. Myślę, że Żar­łok znaj­dzie inspi­ra­cję, bo ten sport bar­dzo uru­cha­mia ssa­nie w żołąd­ku, a fil­mo­wą miej­sców­kę łatwiej zna­leźć niż na stoku 😉

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608610 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996