Filmy zimowe cz. 27

Skura zakoń­czył swój sezon nar­ciar­ski i koń­czy też tego­roczny sezon z fil­mami zimo­wymi. Ten pierw­szy był w tym roku wyjąt­kowo krótki, za to ten drugi nad wyraz obfity. Zapra­szamy na 12. pod­cast z serii „Filmy zimowe”, który Skura zaser­wo­wał nam w roku 2017. Tym razem będzie w cało­ści seria­lowo. W pod­ca­ście usły­szy­cie o:

  • For­ti­tude, sezon 1 (2015)
  • Trap­ped, sezon 1 (2015)
  • Twi­li­ght Zone – 3x10 – Mid­ni­ght Sun (1961)
Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.