Filmy zimowe cz. 26

Skura ser­wuje 11. pod­cast o fil­mach zimo­wych w tym roku, a – jak sam przy­znaje – ma ich w pla­nach jesz­cze kilka. Tym razem usły­szy­cie „sta­rego, dobrego Skurę”, czyli mnó­stwo dygre­sji, histo­rie z wypadu na stok, opo­wie­ści o mokrym śniegu, sma­rach do nart, kilka zdań o her­ba­cie a w prze­rwach nawet o trzech pro­duk­cjach – serialu doku­men­tal­nym, serialu kana­dyj­skim i jed­nym fil­mie:

  • Hori­zon: Ice Sta­tion Antarc­tica (2016)
  • The Forest Ran­gers (1963–1966)
  • Numb (2015)
Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.